"Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa."

Regele Ferdinand I

Despre Noi

Nivelul educaţional al Colegiului Economic Francesco Saverio Nitti Timişoara are în componenţa sa: învăţământ liceal ciclul inferior şi superior,  filiera tehnologică profil servicii cu specializările: tehnician în activităţi economice, tehnician in activitati de turism, tehnician in gastronomie şi banqueting.

Viziunea

Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” își propune asigurarea calității în educație prin creșterea competitivității sistemului de formare profesională, promovând un climat ambiental, stimulând profesionalizarea carierei didactice și dezvoltând un învățământ centrat pe elev, în scopul integrării depline paneuropene și transfrontaliere.

Misiunea

Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” este un competitiv ofertant de formare profesională, prin calitatea și oportunitatea programelor, prin afirmarea activităților de formare, prin șansele pe care le crează beneficiarilor de acces la resurse de informații diverse, la schimburi de bune practici, la dezvoltarea și modelarea personalității umane și profesionale, păstrătoare de tradiții și valori autentice, orientate în respectul conceptelor democratice.