Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

CEAC

Dudaș Aura – profesor responsabil
Membri:
Aghiciuc Monica – profesor
Avram Mihaela – profesor
Iliescu Julia- profesor
Bugarschi Milivoi – profesor, reprezentant al minorităţilor
Chirilă Ioan – profesor, lider de sindicat
Stroie Florin – reprezentant al părinților
Baderca Ionela – reprezentant al elevilor