"Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa."

Regele Ferdinand I

Despre Noi

ANivelul educaţional al Colegiului Economic Francesco Saverio Nitti” din Timişoara are în componenţa sa învăţământ liceal ciclul inferior şi superior,  filiera tehnologică profil servicii cu specializările: tehnician în activităţi economice, tehnician în activități de turism, tehnician în gastronomie şi organizaor banqueting, precum și învățământ postliceal.

Viziunea

Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” îşi propune asigurarea calității în educație prin creşterea competitivității sistemului de formare profesională, oferind posibilitatea elevilor săi de se dezvolta și de a-şi forma competenţe teoretice şi practice la standarde europene care să le permită integrarea socio-profesională sau continuarea studiilor.
 

Misiunea

 Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti”  are ca misiune:
    1.pregătirea  elevilor în domeniile şi calificările cerute pe piaţa muncii;
    2.dezvoltarea de  priceperi și deprinderi care să permită elevilor integrarea socio-profesională;
    3.motivarea elevilor pentru realizarea de performanţă și stimularea competitivității, creativității;
    4.formarea și dezvoltarea în rândul elevilor a valorilor etice, democratice și a respectului pentru tradiții;
    5.modelarea personalității umane și profesionale a elevilor.