Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti”  are ca misiune:
    1.pregătirea  elevilor în domeniile şi calificările cerute pe piaţa muncii;
    2.dezvoltarea de  priceperi și deprinderi care să permită elevilor integrarea socio-profesională;
    3.motivarea elevilor pentru realizarea de performanţă și stimularea competitivității, creativității;
    4.formarea și dezvoltarea în rândul elevilor a valorilor etice, democratice și a respectului pentru tradiții;
    5.modelarea personalității umane și profesionale a elevilor.