CEAC

Dudaș Aura – profesor responsabil
Membri:

Iliescu Julia- profesor
Chirilă Cosmina – profesor

Sandu Stefan – reprezentant al Consiliului Local Timisoara 

Adelina Tarziu – reprezentat al Consiliului Local Timisoara 

Stroie Florin – reprezentant al Consiliului Consultativ al Parintilor

Neag Ionela- reprezentat al Consilului Scolar al Elevilor

Chirilă Ioan – profesor, lider de sindicat