A1. stagii de educatie si formare profesionala pentru elevii de la invatamantul liceal tehnologic,profil Servicii,  ciclul inferior al liceului , in intreprinderi / scoli profesionale din tari ale UE,cu perioade de invatare la locul de munca

Cele trei stagii, desfasurate intr-un cadru real si un mediu de lucru international, permit corelarea formarii profesionale cu piata muncii, iar tematica  lor accentueaza latura comportamentala a abilitatilor practice, pe cea atitudinala si motivationala, latura informationala fiind pusa in context operational-practic. Participantii la proiect vor avea posibilitatea formarii/desavarsirii unor competente si  abilitati specifice domeniului de calificare, la nivele calitative superioare, conform standardelor  internationale si,  dezvoltarea competentelor    Lucrul in echipa si Tranzitia de la scoala la locul de munca care fac obiectul instruirii conform curriculum-ului,   precum si comportamente sociale de integrare si cultivare a carierei.

Durata mobilitatilor:19 zile

Rezultate asteptate:

54 elevi cu competente cheie de Trazitie de la scoala la locul de munca (UC9) si Lucru in echipa(UC6) , competente profesionale , abilitati specifice domeniului de calificare si cunostinte despre un loc de munca modern , competente de limba engleza si portugheza  , culturale imbunatatite , cu portofolii profesionale ‘internationalizate”