Proiect PHARE 2007-2008

“Români şi sârbi – moştenitori ai tradiţiilor culturale bănăţene într-o Europă unită”

un proiect care continuă şi astăzi, o prietenie solidă

între două licee bănăţene

   Proiectul  “Români şi sârbi –   moştenitori ai tradiţiilor culturale bănăţene într-o Europă unită” – Proiect finanțat prin PHARE în cadrul Programului de Vecinătate Romania-Serbia 2005 a urmărit să aprofundeze  relațiile de cooperare și de schimb de experiență dintre două școli înfrățite cu profil economic din România şi Serbia.

Implementarea acestui proiect a  îmbunătațit procesul instructiv-educativ, precum și fluxul informațional și comunicarea dintre tineri între regiunile de graniță. Cunoscându-se că românii și sârbii din Banat au obiceiuri și tradiții comune, că numărul minorităților sârbe este mare în orașul Timișoara, aceștia conviețuind împreună, că există și în Banatul sârbesc, la Vrsac, familii în care se vorbește limba română, prin intregul proiect s-a urmărit ca schimbul de experiență și colaborarea realizată să ducă la o cunoaștere mai aprofundată a istoriei celor două popoare, a obiceiurilor culturale, a tradițiilor și idealurilor comune.

Totodată s-a realizat inevitabil o apropiere între elevii și profesorii lor, urmărindu-se promovarea moștenirii culturale comune a celor două regiuni vecine, dar și un schimb de experiență în domenii precum informatica, gastronomia, limba și literatura română, limba și literatura sârbă, istoria și geografia. Activitățile din cadrul proiectului s-au desfășurat de ambele părți ale graniței: realizarea și îmbunătățirea unei pagini-web a prieteniei româno-sarbe, elevii români, cu experiența deja în domeniu, ajutându-i pe elevii sârbi să-și creeze pagina proprie web, pagina în limbile română, sârba și engleza; cunoașterea și realizarea de preparate culinare specifice; perfecționarea limbii române și cunoașterea istoriei comune. În acest sens  s-au derulat activități denumite generic: Unitate și diversitate bănățeană – istorie, tradiție și cultură, Pagina web a liceului – mijloc modern de prezentare și comunicare, Români și prieteni de dincolo de graniță –curs  de perfecționare a comunicării în limba română.

Beneficiarii acestui proiect au fost elevi și profesori români și sârbi, atât cei implicați, cât și cei interesați, agenții economici (viitorii angajatori ai elevilor) și reprezentanții administrației locale. Asupra acestora proiectul prin acțiunile sale a avut un impact deosebit. Astfel, s-au stabilit legături trainice între parteneri, între elevi , care au comunicat și împreună au atins, în cadrul dezbaterilor și discuțiilor pe teme alese în concordanță cu vârsta și pregatirea lor profesională, niște probleme de interes general. Munca în echipă a stimulat spiritul competitiv al elevilor, iar faptul că au provenit din două state diferite le-a dat ocazia de a afla lucruri noi despre cultura, istoria și tradiția lor, dar și de a  identifica legăturile care există între acestea, ambele fiind situate la graniță, în Banat. Au putut cunoaște oameni și locuri, moduri de viață și s-au pus în valoare: creativitatea, spontaneitatea, colegialitatea, competitivitatea și munca în echipa. Informațiile și materialul didactic realizat a fost un câștig atât pentru paticipanți, cât și pentru școlile implicate: Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Timișoara și Poljoprivredna Skola Vrasc și pentru comunitatea în care trăiesc.

 O altă consecință importantă a proiectului  o reprezintă legătura trainică dintre cele două școli, relația de prietenie și colaborare fiind perpetuată şi astăzi.

Rezultatele proiectului au fost:

– o pagina web cu informații referitoare la proiect, o pagina web în trei limbi: română, sârbă și engleză;

– un rețetar ( broșură) cu preparate tradiționale specifice sărbătorilor de Paște și Crăciun , rețetar ilustrat și elaborat în două limbi: română și sârbă;

– un  mini-ghid  în limbile română, sârbă și engleză – “Micul ghid de conversație al prieteniei”, cu expresii și cuvinte uzuale de conversație;

– o broșură bilingvă (româno-sârbă) cu un conținut care să aibă în vedere : date despre orașele și școlile partenere, acțiunile ce s-au desfășurat, impresii, imagini mărturii, imul prieteniei.

–  CD cu toate activitățile desfășurate, imagini din excursii, întâlniri, expoziții, materiale realizate pe suport magnetic , materiale informative utilizate,  rodul muncii echipei proiectului care va rămâne un instrument de lucru util pentru ambele școli, dar și pentru alte școli de profil interesate.

Toate acestea au fost elaborate de elevii români și sârbi, îndrumați de către profesorii membri ai echipei de proiect , o echipă inimoasă care a realizat acest proiect din dorința de a face ceva pentru elevi și pentru școala, de a se perfecționa și de a cunoaște mai multe lucruri despre vecinii sârbi, dar și de a promova  cultura, tradiția, istoria și obiceiurile românești, precum și de a promova învățământul românesc dincolo de  granițe.

 phare1phare2

 

 

 

 

 

Deschiderea oficială decembrie 2007                     Expoziția culinară cu preparate de Crăciun