Proiect POSDRU/160/2.1/S/141384

„Skills for Jobs”

                                                                      aaaaaaa aaaaaa

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj, in calitate de institutie publica care gestioneaza piata muncii, a lansat proiectul „Skills for Jobs” avand ca obiectiv principal consilierea vocationala si de cariera a unui numar de 20.000 de elevi din 7 judete.

Colegiul Economic “F.S. Nitti” Timisoara se numara printre partenerii acestui proiect, dand dovada de o implicare activa. In perioada ce urmeaza, grupul tinta ( aproximativ 200 de elevi din clasele a X-a ) vor fi consiliati in scopul alegerii mai usoare si mai eficiente a studiilor viitoare.

Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul oficial al proiectului.

 

 

Proiect POSDRU 35273

“Firma de exercţiu – o şansă pentru cariera ta!”

 

Firmele de exerciţiu reprezintă un model al unei întreprinderi reale. Modelul permite redarea cu grad diferit de complexitate a proceselor care se efectuează în activitatea economică reală. Firma de exerciţiu este potrivită pentru însuşirea, probarea şi aprofundarea cunoştinţelor economice, a aptitudinilor personale şi comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcţiile inferioare şi până la cele de conducere din întreprindere.

Derulat pe o perioadă de doi ani in cadrul scolii noastre, proiectul POSDRU 35273 „Firma de exerciţiu – o şansă pentru cariera ta!” a avut ca obiectiv general dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii, modernă şi flexibilă.

Prin activităţile derulate în cadrul proiectului, echipa de implementare a urmărit asigurarea unui cadru performant pentru exersarea  elevilor, susţinerea elevilor în aplicarea cunoştinţelor dobândite şi conştientizarea acestora, a părinţilor, a mediului de afaceri despre eficienţa metodei de instruire firma de exerciţiu în formarea elevilor.

posdru1

Cei 690 de elevi aparţinând grupului ţintă au desfăşurat activităţi în cadrul centrului antreprenorial dotat la standarde europene cu calculatoare, laptop-uri, multifuncţionale, cutter-plotter, cameră video, aparat foto, tabla interactivă, videoproiector, materiale consumabile.

Aici le-a fost oferit un prilej deosebit de interrelaţionare cu firmele de exerciţiu de pe piaţa internă şi externă cu care au derulat operaţiuni comerciale în spaţiu virtual, începând de la achiziţii, trecând pe la inventarierea sarcinilor şi sfârşind cu desfacerea. Toate activităţile comercial-administrative au fost îndeplinite de ei prin respectarea uzanţelor comerciale şi a prevederilor legislative. Au învăţat să emită informaţiile şi documentele necesare pentru întreprinzător, iar pentru elaborarea şi punerea lor în circulaţie, pe piaţa firmelor de exerciţiu, au avut la dispoziţie tehnologii moderne, corespunzătoare exigenţelor mediului economic real.

Cu toate acestea, mărfurile şi serviciile prestate, precum şi banii necesari pentru plăţi sunt prezente numai la nivel virtual. Acesta este atu-ul care le conferă elanul de a se avânta în vâltoarea concurenţei. Ştiu de la început că orice lucrare bine realizată va fi un succes deplin şi că orice ezitare sau eroare devine imediat un moment concret şi eficace de reînvăţare şi aprofundare. Deciziile greşite, care ar putea duce în viaţa reală până la punerea în pericol a întreprinderii, nu au urmări economice negative în firma de exerciţiu.

Au fost elaborate cataloage de produse, materiale promoţionale şi elemente de identitate vizuală cât mai originale şi diverse, care au îmbogăţit şi au sporit valoarea zestrei Centrului Antreprenorial, unde vor rămâne stocate ca exemple de bune practici pentru generaţiile următoare si au fost redactate doua numere ale revistei Ecoclick.

posdru2

Activităţile acestui proiect, variate şi valoroase, au cuprins prezenţa firmelor de exerciţiu din şcoală la 3 târguri ale firmelor de exerciţiu din ţară (Bucureşti, Braşov, Sighetu-Marmaţiei) şi 10 din străinătate (Belgia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Italia, Spania, Bulgaria, Lituania). Acestea au constituit, în egală măsură, motivaţia şi angajamentul, necesare desfăşurării activităţilor la un nivel cât mai performant. Spiritul de competiţie al firmelor  de exerciţiu s-a manifestat încă de la momentul selecţiei pentru participarea la târguri, dar mai ales cu ocazia pregătirii participărilor, momente când fiecare angajat al fiecărei firme, visa să contribuie cu ceva inedit la crearea unei imagini pozitive şi memorabile.

Rezultatele nu au întârziat să apară, o parte dintre firmele de exerciţiu întorcându-se cu distincţii şi premii valoroase.

posdru3 posdru4