Titlul proiectului: PRIMII PASI IN CARIERA PRIN FIRMA DE EXERCITIU ID: 150327

Solicitant: Colegiul Economic”Iulian Pop”

Partener 1: Liceul cu Program Sportiv BISTRIȚA

Partener 2: Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timisoara

Obiectivul general al proiectului:Dezvoltarea de cunostinte si aptitudini necesare in procesul de insertie pe piata muncii pt. cel putin 1000 de elevi (ISCED 3) din regiunile NV si V prin intermediul firmelor de exercitiu, actiuni care vor conduce la cresterea sanselor de ocupare si la imbunatatirea tranzitiei de la scoala la o viata activa.

Obiectivele specifice : OS.1. Cresterea gradului de informare si constientizare a elevilor din invatamantul secundar (ISCED 3) din regiunile NV si V asupra oportunitatilor de facilitare a tranzitiei de la scoala la viata activa pt. toti elevii din cele 10 judete apartinand celor 2 regiuni; OS.2. Infiintarea si asigurarea functionarii a minimum 100 firme de exercitiu (minim 10 pt. fiecare judet) inregistrate la ROCT  si inrolarea in cadrul acestor firme a cel putin 1000 de elevi pe parcursul anilor școlari 2014-2015; OS.3. Organizarea evenimentelor legate de functionarea firmelor de exercitiu si a legaturii acestora cu mediul real de afaceri OS.4. Organizarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala in cariera pt. minim 1000 de elevi; Obiective legate de activitatile suport: OS.5. Asigurarea planificarii, organizarii, coordonarii si controlului aferent implementarii activitatilor proiectului pe toata durata de implementare a proiectului, la nivel de solicitant si parteneri, precum si asigurarea relatiei cu AMPOSDRU/ OI, cat si cu alti terti; OS.6. Realiz planificarii achizitiilor si efectuarea lor privind asigurarea resurselor necesare implementarii activitatilor proiectului pt. toata durata de implementare; OS.7. Realiz activitatilor de promovare si informare aferente implementarii proiectului