Activitatea/activitatile din cadrul proiectului in care
este implicat:

Partener 1 – Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti”, va avea rol de partener national in cadrul Parteneriatului. Va respecta conditiile de finantare si graficul de implementare alcatuit impreuna cu ceilalti membrii ai Parteneriatului. Partenerul 1 participa la: a) la elaborarea cererii de finantare a proiectului b) P1 este implicat in urmatoarele activitati: -Participa la impl activit proiectului Al. Informarea si promovarea proiectului: A1.1 Conferinta de lansare si finalizare a proiectului. A1.2 Realizarea ghidului de identitate vizuala. A1.3 Realizarea de materiale de promovare si diseminarea informatiilor. A2. Achizitii. A 3. Identificarea, selectarea si monitorizarea grupului-tinta.A5. Dezvoltarea de parteneriate sau acorduri de colaborare cu partenerii relevanti: A5.1 Identificarea potentialilor actori relevanti. A5.2 Incheierea de acorduri de parteneriat.A6. Organizarea Si functionarea firmei de exercitiu (FE): A 6.1 Sesiuni de informare si prezentare a conceptului de firma de exercitiu. A6.2 Organizarea si functionarea firmelor de exercitiu existente (FEx) si nou-infiintate (FEn). A6.2.1 Pregatirea organizatorica a activitatilor de instruire: elaborarea orarului, asigurarea mijloacelor, instrumentelor necesare. A6.2.2 Desfasurarea activitatilor specifice firmelor de exercitiu, conform programului de pregatire si procedurilor ROCT. A6.2.3 Constituirea si functionarea unei retele parteneriale la nivel multiregional, pentru FEx si FEn implicate in proiect, din Regiunile NV $i V. A6.3 Amenajarea si dotarea unor laboratoare/ateliere scoala in vederea formarii unor deprinderi practice pentru GT vulnerabil, defavorizat (in NV+V) pentru a facilita insertia acestora pe piata muncii. A6.4 Desfasurarea de stagii de pregatire practica la firme/intreprinderi reale pentru 60 de elevi din 10 FEn. A7. Organizarea unor evenimente dedicate firmelor de exercitiu: A7.1 Targul firmelor de exercitiu (FE) (participa 1100 de elevi din GT; vor fi organizate 2 targuri: un targ al firmelor de exercitiu in reg. NV-responsabil S si un targ al firmelor de exercitiu in reg. V – responsabil P1). A7.2 Participarea FE la targuri intemationale de profil in functie de calendarul stabilit la nivel international. A8. Campanie de constientizare a comunitatii locale din cele 2 regiuni vizate: A8.1 Concept campanie. A8.2 Realizarea brosurii FE (Se va realiza cate o brosura in fiecare judet din Regiunea N-V (resp. S),

Agenda eveniment 10noiembrie

Lista FE si FEn retea parteneriala_VEST_ID_150697

Centralizator_Anexa 2 Orar _150697_regiunea_vest_completat_ Denumiri_fe