Istoricul școlii se întinde pe parcursul a trei secole și se împletește cu cea a orașului Timișoara. Actualul Colegiu Economic Francesco Saverio Nitti” reprezintă un punct de reper în istoria educațională  din  domeniul economic din vestul țării.

Istoric

 • 1830 | într-o perioadă de emancipare economică, financiară și națională a provinciilor habsburgice – Ungaria si Transilvania – se înființează la Budapesta, o primă școală comercială, în afara celor existente la Viena.
 • 1838 | Timișoara devine al treilea oraș din Imperiul Habsburgic care avea o școala cu profil comercial.
  Școala comercială din Timișoara a fost înființată de către „învățătorul în științe comerciale”, Francisc Stirber, sub numele de „COMERCIAL LEHRKURS” – curs comercial – ca școală particulară, cu limba de predare germană și cu durarta cursurilor de un an.
 • 1841/1842 | Francisc Strirber modifică numele acestei școli în GEWERBE UND HADELS LEHRANSTALT – școala de comerț – mărind și durata cursurilor la doi ani.
  Urmașul lui Francisc Stirber , Francisc Wiessner, transformă  în 1862 școala comercială existentă într-o școală având cursurile de trei ani și adoptă o nouă programă de studiu.
 • 1860 | pe lângă școala comercială se deschide și o școală de ucenici comerciali, cu durata cursurilor de doi ani (3 ani din 1875) care este astfel o precursoare a școlilor profesionale ce au funcționat ulterior în Timișoara.
 • 1863 – 1873 | Francisc Wiessner încearcă  să transforme școala comercială într-o școala cu profil real, însă proiectul n-a reușit datorită concurenței celorlalte școli reale (școala reală de stat) și de aceea, în 1873, modifică profilul școlii reale în cel al unei școli elementare de comerț, școală autorizată și de comună.
 • 1895 | F.Weissher aprobă programa si subvențiile statului maghiar și astfel, în locul școlii elementare de comerț, se înființează o școală superioară de comerț cu durata cursurilor de trei ani, care din anul școlar 1899/1900 va avea ca limbă de predare limba maghiară. În anul 1900 aceasta școala va trece în proprietatea Primăriei (comunei).
 • 1916 – 1919 | A funcționat și în Timișoara o școală de comerț pentru fete care a fost desființată odată cu înființarea școli superioare de comerț românești, în 1919.
 • 1919 | După instalarea în administrația locală a autorităților românești (în locul celor maghiare), la data de 14 decembri are loc festivitatea de deschidere a cursurilor Școlii superioare de comerț, care avea trei secții – română, germană și maghiară.
 • 1920 | Pentru a asigura o sursă de viitori elevi ai școlii, cât și pentru o mai bună pregatire a acestora, se înființează și o Școală elementară de comerț, cu durata studiilor de trei ani, care în 1922 devine școală de stat (cheltuielile fiind suportate în parte și de Primărie).
 • În perioada interbelică, Timișoara era ,după București, cel mai dezvoltat oraș din punct de vedere economic (dar și cel mai scump) și de aceea, pentru a asigura necesarul de specialiști in domeniul economic, cursurile școlii superioare de comerț s-au mărit la 4 ani (ultimul an fiind destinat formării practice a absolvenților).
 • 1924 / 1925 | Școala superioară de comerț a rămas cu secțiile română și germană, elevii de la secția maghiară fiind treptat „absorbiți” de școli confesionale  (sau clase) cu profil economic-comercial din Timișoara, precum școala reformată, romano-catolică sau izraelita (evreiască).
 • 1937–1949 | Școala superioară de comerț va purta denumirea de Liceul comercial de băieți (având și titulatura de Liceul comercial Principele Carol între 1936-1944).
 • În perioada interbelica , în corpul didactic al acestei școli au derulat activitate cei mai valoroși profesori pentru specialitățile economice, dar și mulți profesori de la școli medii din Timișoara sau chiar din „regat”, precum cunoscutul critic literar și scriitor George Călinescu sau scriitorul Camil Petrescu.
 • 1921 – 1954 | Locația Școlii superioare de comerț și apoi al Liceului comercial de băieți a fost între actualul edificiu ce adăpostește Primăria Timisoarei.
 • După cel de-al doilea război mondial, schimbarea regimului politic a modificat și posibilitățile și opțiunile privind învățământul, nefiind ocolit nici învățământul economic.
 • 1948 |După reforma învățământului se schimba întâi denumirea Liceului comercial de băieți în Școala tehnică de administrație, economic și financiar și se înființează noi clase cu denumiri de școli, precum: școala medie tehnică de statistică și școala medie tehnică-financiară. Aceste din urma „școli” au avut în final absolvenți ai unei singure clase de zi și a unei clase cursuri serale (1951 – 1955).
 • După reforma învățământului din anul 1948 sunt desființate treptat și școlile confesionale care aveau și clase cu profil economic (reformată, romano-catolică, evreiască).
 • 1948 – 1954 | A funcționat și o școalăprofesională mixtă.
 • 1954 – 1955 | Ultimele clase, în lichidare, ale tuturor școlilor sus-amintite au funcționat, iar între anii 1955 – 1960 nu a mai existat nicio formă de învățământ economic în Timișoara.
 • 1960 | Se înființează Școala tehnică financiara – postliceală – Timișoara, care a functionat până în 1966/1967 , având durata cursurilor de doi ani studiu (zi și fără frecvență) cu două  specializări: financiar și industrie.
 • 1966/1967 | Se deschid cursurile, în actualul sediu al Colegiului Economic „Francesco Saverio NITTI”, Liceului Economic Timișoara, care a avut în primul an de studiu (clasa a IX-a) cinci clase cu profil contabilitate, financiar și statistică -cursuri de zi, iar din anul școlar 1968/1969 și o clasa postliceală cu profil financiar.
 • 1987 | Liceul Economic Timișoara devine Grup Școlar Economic, datorită unificării cu Liceul de alimentație publică și scoala profesională, care a funcționat separat între anii 1972 – 1987.
 • 2000 | Grupul Școlar Economic Timișoara primeste titlul de colegiu având titulatura actuală de Colegiul Economic  Francesco Saverio NITTI”. Adăugarea numelui de Francesco Saverio  NITTI s-a datorat faptului că, începând cu anul 1992, școala s-a înfrățit cu INSTITUTUL TEHNIC COMERCIAL ȘI DE PROGRAMATORI din Potentza (Italia) care are acest nume.
  Francesco Saverio Nitti a fost un cunoscut publicist, jurist, om politic italian – ministru și prim ministru, autor al multor studii cu profil economic și social.