Misiune

Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timișoara- o școală cu porți deschise pentru toți elevii, o școală care oferă un proces educațional și de formare profesională  adaptativ și evolutiv prin calitatea și oportunitatea programelor de instruire, prin corelarea pregătirii teoretice cu aspectele practice, prin derularea activităților educative în spirit antreprenorial, prin accesul la stagii și schimburi de bune practici, în parteneriat cu agenții economici, în vederea integrării pe piața muncii sau a urmării unui parcurs universitar după absolvire; o școală care promovează idealuri si valori ca respectul reciproc, înțelegerea, toleranța, bunătatea, onestitatea, responsabilitatea, autodisciplina , spiritul civic, precum și respectul pentru istorie și tradiții.

COLEGIUL ECONOMIC FRANCESCO SAVERIO NITTI