Viziune

Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timișoara își dorește să devină o  instituție performantă de învațământ din județul Timiș prin oferirea unei experiențe educaționale la standarde europene pentru toți beneficiarii săi, focalizată pe dezvoltarea personală complexă a elevilor, pe valorificarea maximă a potențialului lor creativ, pe dezvoltarea unei gândiri flexibile și a spiritului antreprenorial, să răspundă nevoilor de formare profesională a elevilor, precum și nevoilor de dezvoltare socială și economică a comunității, mediului de afaceri care solicită absolvenți bine pregătiți, ce dețin cunoștințe temeinice, aptitudini și comportamente ajustate permanent la schimbările de pe piața muncii. În cadrul Colegiului Economic “Francesco Saverio Nitti” se promovează calitatea serviciilor educaționale și parteneriatul solid școală-comunitate.